Webapplicatie met digitale meterkastkaart

Ontdek hoe DIVV helpt slimmer (samen) te werken door toegang te bieden tot alle relevante vastgoed- en veiligheidsinformatie vanuit één webapplicatie met drie modules: algemene informatie, asbest en brandveiligheid. Eén integraal platform voor alle veiligheidsdossiers met als doel: inzicht in veiligheidsdata. DIVV is de alles-in-één oplossing die het databeheer voor woningcorporaties een stuk eenvoudiger maakt. Wat DIVV uniek maakt, is dat de applicatie ook toegankelijk is via een digitale meterkastkaart. Door het scannen van deze QR-code in de meterkast heb je altijd toegang tot relevante informatie vanuit één van de modules, zoals bijvoorbeeld de ‘algemene informatie’-module.

24/7 realtime inzicht

DIVV is speciaal ontwikkeld voor woningcorporaties om risico- en veiligheidsinformatie binnen en buiten de organisatie makkelijk vindbaar en bereikbaar te maken. Met DIVV heeft iedere organisatie, haar partners en de huurder altijd en overal 24/7 inzicht in relevante data over vastgoed en veiligheid. De webapplicatie biedt de mogelijkheid om alle data centraal te beheren via het beheersysteem. Daarnaast kun je via het dashboard op ieder niveau rapportages, planningen en begrotingen maken. Zo kun je slimmer en efficiënter werken op het gebied van vastgoedbeheer en veiligheid. DIVV beschikt over drie modules die op maat uit te breiden zijn.

DIVV in de praktijk

DIVV heeft realtime koppelingen met verschillende systemen zoals het LAVS en andere primaire systemen binnen de organisatie. Handig voor overzichten en rapportages, zonder dat dit capaciteit vraagt van de organisatie. Ieder vastgoedobject krijgt een unieke QR-code die geplaatst kan worden in de meterkast. De moderne variant van de meterkastkaart. Deze QR-code is gekoppeld aan een contactenlijst waardoor bewoners direct met de juiste organisatie in contact kunnen komen bij bijvoorbeeld calamiteiten. Ook hebben woningcorporaties, beheerders en contractpartijen direct inzicht in de achtergrondinformatie van het vastgoedobject en de geplande werkzaamheden. Realtime data vanuit DIVV maakt de veiligheid op locatie inzichtelijk voor alle betrokken partijen. Dit levert tijd, transparantie en kostenbesparing op en bovendien voldoe je op deze manier aan de RI&E verplichting.

 • Scannen van QR-code
 • Alle beschikbare informatie in één webapplicatie
 • 24/7 realtime informatie over het object
 • Direct inzicht in logboeken, rapportages en contactgegevens
 • Input voor risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • Veilig uitvoeren van werkzaamheden
 • Informatie makkelijke te actualiseren voor iedereen

De modules van DIVV

 • Algemene informatie
  De eerste module van DIVV is de 'Algemene informatie' module waar je algemene gegevens kunt invoeren. Huurders kunnen deze gegevens raadplegen via de QR-code in de meterkast. Op die manier hebben huurders altijd toegang tot de juiste contactgegevens van de corporatie en servicepartners.
 • Asbest
  De tweede module van DIVV is de asbestmodule. In deze module wordt alle bekende asbestdata getoond en kan omgezet worden tot managementinformatie. Staat er een project gepland en is inzicht in het asbest binnen het project nodig? Dat kan via DIVV. Met 1 druk op de knop vind je het overzicht van al het aanwezige asbest. Wil je weten wat de sanering gaat kosten, met DiVV kun je dit op een eenvoudige manier budgetteren. Dit wordt realtime geactualiseerd via het LAVS (Landelijk Asbest Volg Systeem)
 • Brandveiligheid
  Met de module Brandveiligheid biedt DIVV woningcorporaties toegang tot het volledige brandveiligheidsdossier, inclusief inzicht in het onderhoud en de adviezen. Hiermee wordt het beheren van brandveiligheidsdata overzichtelijk en makkelijker om na te gaan of het bezit voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Voor en met woningcorporaties ontwikkeld

“Eén van de grootste uitdagingen van een woningcorporatie is dossiervorming en beheer. De meeste problemen waarvoor TriaCon wordt ingezet, worden dan ook veroorzaakt door onvolledige dossiers. Rapportages ontbreken, niet opgeslagen in de map of wellicht niet eens aangeleverd bij de opdrachtgevers. Daarnaast zien wij dat er steeds meer beheer overgenomen wordt door de partners en leveranciers van de corporaties. Terwijl deze partners alleen over data beschikken vanuit hun eigen werk.

Dit alles met als gevolg dat brandmeldinstallaties uit complexen worden verwijderd omdat bij niemand bekend is waarom de brandmeldinstallatie daar zat. Achteraf blijkt dan dat hier toch een belangrijke reden voor is en de woningcorporaties vervolgens moeten opdraaien voor hoge herstelkosten. Of dubbele asbestinventarisaties van één woning omdat het vorige rapport nog in de mailbox van de collega staat i.p.v. het primair systeem. En asbestverontreinigingen omdat bij de huurder niet bekend was dat het vloerzeil asbesthoudend was. Het stond immers niet op de papieren asbestmeterkastkaart. Dit alles resulteert in (onnodig) hoge herstelkosten.

TriaCon heeft samen met diverse woningcorporaties het idee uitgewerkt om deze uitdaging op te lossen. Eén integraal platform voor alle veiligheidsdossiers. Met als doel: Inzicht in veiligheidsdata. In samenwerking met In tot he Source is dit idee uitgewerkt tot deze webapplicatie. De een alles-in-één oplossing die het databeheer voor corporaties een stuk eenvoudiger maakt. Erg belangrijk omdat transparantie en verantwoording steeds belangrijker wordt. Door middel van koppelingen met (primaire) systemen kan DIVV gemakkelijk verrijkt worden met informatie. Waarna vervolgens managementinformatie gedraaid kan worden en risico’s beter gemonitord worden. Door middel van de QR-code is informatie op locatie 24/7 voorhanden. Meteen kan dus duidelijk worden of er inderdaad sprake is van asbest in de woning of dat de brandscheidingen voldoen aan de gestelde eisen. Het borgen van de veiligheidsdata is hierdoor een stuk gemakkelijker. Minder schakels, meer tijd voor andere dingen. Slimmer (samen)werken doe je met DIVV.”

– Nick Abidy, adviseur veiligheid bij TriaCon.